Tag Archives: polish

A brief history of the Polish inflation after 1984

Inflation and hyperinflation – what they are, what they are not

Inflation is an increase of the amount of money in circulation. Hyperinflation is simply very high inflation, which usually occurs at the last stage of fiduciary currency. Just before the collapse of paper money, there is most frequently a period of a highly dynamic growth of the amount of money in circulation. Consequently, it leads to an equally sharp rise in prices because a greater amount of money follows the same amount of goods. In a nutshell, newly issued money does not have cover in real goods. It has become customary to think that hyperinflation starts when prices increase by at least 50% in one month. On the other hand, we can talk about high inflation when the growth of money amount reaches the rate of 5% in a year.

Historically, gold was the best measure of inflation. Today the gold ore is also treated as the only currency that has no counterparty risk and that is why it was used in this study as an objective measure of inflation.
Continue reading

Advertisements

Leave a comment

Filed under Economy, Education, English

Hamlet współczesny

W ubiegłą sobotę widziałem Hamleta wystawianego na deskach Teatru Współczesnego. Przed spektaklem nie czytałem żadnych recenzji, choć słyszałem, że są raczej pochlebne. Dzisiaj znajoma podesłała mi linka do bardziej krytycznej opinii nt. przedstawienia. Polecam przeczytać, gdyż z wieloma tezami Autorki jestem niestety zmuszony się zgodzić. Także w mojej ocenie był to Hamlet zagrany najwyżej na trójkę.

Continue reading

Leave a comment

Filed under Polski

Polish debt on negative watch

Still good but riskier

A week ago[i] China’s most known credit rating agency Dagong Global Credit Rating Co., Ltd. (Dagong for short) has announced its negative outlook for polish government bonds. Dagong maintained A and A- credit ratings for both local and foreign currency bonds respectively, but emphasised that the foreign investment structure of Poland might deteriorate in the future.
Continue reading

Leave a comment

Filed under Analysis, Economy, English

Czym jest pieniądz i dlaczego inflacja go psuje

Pieniądz, to więcej niż waluta

Na początek warto się zastanowić skąd wzięły się pieniądze?
Wbrew pozorom większość dorosłych nie ma pojęcia jak odpowiedzieć na to, skądinąd proste pytanie. Z kolei dzieci, nauczone doświadczeniem często twierdzą, że pieniądze biorą się ze ściany (sic!). Niewątpliwie jest to pewien niedobry znak naszych czasów, że ludzie zatracili wiedzę nt. źródła tak kluczowego dobra, jakim jest pieniądz.

W początkach wolnego rynku wymiana handlowa odbywała się poprzez barter, czyli towar za towar. Jest to jednak sposób wysoce nieefektywny, co najlepiej zilustrować prostym przykładem.

Załóżmy, że samodzielna kobieta architekt, która zawodowo zajmuje się projektowaniem strzelistych wieżowców, chce zjeść śniadanie.
Continue reading

7 Comments

Filed under Edukacja, Ekonomia

Krótka historia polskiej inflacji po roku 1984

Inflacja i hiperinflacja – czym jest, a czym nie jest

Inflacja to wzrost ilości pieniądza w obiegu. Hiperinflacja, to po prostu bardzo wysoka inflacja występująca zazwyczaj w końcowej fazie waluty fiducjarnej. Tuż przed upadkiem pieniądza papierowego następuje najczęściej okres bardzo dynamicznego wzrostu ilości waluty w obiegu. W konsekwencji prowadzi to do równie gwałtownego wzrostu cen, gdyż większa ilość waluty podąża za niezmienioną ilością towarów. Jednym słowem nowo emitowane pieniądze nie mają pokrycia w realnych dobrach. Przyjęło się, że hiperinflacja zaczyna się w momencie, gdy ceny wzrosną minimum o 50% w jednym miesiącu. Natomiast o wysokiej inflacji możemy mówić, gdy wzrost ilości pieniądza osiągnie stopę 5% w skali roku.

Historycznie najlepszą miarą inflacji było złoto. Także dzisiaj złoty kruszec jest traktowany jako jedyny pieniądz nie posiadający ryzyka drugiej strony (ang. counter-party risk), dlatego też został użyty w niniejszym opracowaniu jako obiektywna miara inflacji.
Continue reading

2 Comments

Filed under Analizy, Edukacja, Ekonomia, Polski