Category Archives: Polski

Hamlet współczesny

W ubiegłą sobotę widziałem Hamleta wystawianego na deskach Teatru Współczesnego. Przed spektaklem nie czytałem żadnych recenzji, choć słyszałem, że są raczej pochlebne. Dzisiaj znajoma podesłała mi linka do bardziej krytycznej opinii nt. przedstawienia. Polecam przeczytać, gdyż z wieloma tezami Autorki jestem niestety zmuszony się zgodzić. Także w mojej ocenie był to Hamlet zagrany najwyżej na trójkę.

Continue reading

Leave a comment

Filed under Polski

Krótka historia polskiej inflacji po roku 1984

Inflacja i hiperinflacja – czym jest, a czym nie jest

Inflacja to wzrost ilości pieniądza w obiegu. Hiperinflacja, to po prostu bardzo wysoka inflacja występująca zazwyczaj w końcowej fazie waluty fiducjarnej. Tuż przed upadkiem pieniądza papierowego następuje najczęściej okres bardzo dynamicznego wzrostu ilości waluty w obiegu. W konsekwencji prowadzi to do równie gwałtownego wzrostu cen, gdyż większa ilość waluty podąża za niezmienioną ilością towarów. Jednym słowem nowo emitowane pieniądze nie mają pokrycia w realnych dobrach. Przyjęło się, że hiperinflacja zaczyna się w momencie, gdy ceny wzrosną minimum o 50% w jednym miesiącu. Natomiast o wysokiej inflacji możemy mówić, gdy wzrost ilości pieniądza osiągnie stopę 5% w skali roku.

Historycznie najlepszą miarą inflacji było złoto. Także dzisiaj złoty kruszec jest traktowany jako jedyny pieniądz nie posiadający ryzyka drugiej strony (ang. counter-party risk), dlatego też został użyty w niniejszym opracowaniu jako obiektywna miara inflacji.
Continue reading

2 Comments

Filed under Analizy, Edukacja, Ekonomia, Polski